Latest Articles

หน้าหลัก

หยุดเสี่ยงด้วยคาถา 5ย.

หน้าหลัก

เรื่องของหมาแมวที่คนต้องรู้

หน้าหลัก

หมาบ้าติดแล้วตาย แต่เลี่ยงได้ถ้ารู้จักป้องกัน

หน้าหลัก

รู้ไว้ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า

หน้าหลัก

ดูอย่างไรว่าสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า

หน้าหลัก

กิจกรรมรณรงค์ “สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า”

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายส่งเสริมชุมชนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในกิจกรรมรณรงค์ “สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า” วันนี้ (22 พฤษภาคม 2561) ณ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง บางเขน กรุงเทพมหานคร ...